اندیشمند کوچک

درسی ، آموزشی

نمونه سوال ریاضی نوبت دوم پایه ی پنجم


    دانلودپنج نمونه سوال ریاضی نوبت دوم پایه ی پنجم  

البته این سوالت بصورت پی دی اف هستش وبرگ برگ هم تهیه شده .باید اگه لازمتون بود یکی یکی دانلودکنین .متشکرم

                 

                  http://www.khavaranshop.com/   نمونه الف روی برگ                      اینــــــــــــــــــــــــــجا

                  http://www.khavaranshop.com/   نمونه الف پشت برگ                    اینـــــــــــــــــــــــــــجا

               http://www.khavaranshop.com/  نمونه ب روی برگ                        اینـــــــــــــــــــــــــــجا

              http://www.khavaranshop.com/  نمونه ب پشت برگ                        اینـــــــــــــــــــــــــــجا

                 http://www.khavaranshop.com/    نمونه ج روی برگ                          اینـــــــــــــــــــــــــــجا

                  http://www.khavaranshop.com/   نمونه ج پشت برگ                        اینــــــــــــــــــــــــــــجا

              http://www.khavaranshop.com/    نمونه د روی برگ                          اینــــــــــــــــــــــــــــجا

                http://www.khavaranshop.com/  نمونه د پشت برگ                       اینــــــــــــــــــــــــــــجا

      http://www.khavaranshop.com/    نمونه ه روی برگ                      اینــــــــــــــــــــــــــــجا

   http://www.khavaranshop.com/      نمونه ه پشت برگ                     اینــــــــــــــــــــــــــــجا

+ نوشته شده در  ساعت ۲۱:۴۳ بعد از ظهر  توسط ابوالفضل اسماعیلی  |